Asiakastietojen tietosuojaseloste

Yritys: T:mi Ellab

Y-tunnus: 2841142-6

Siittolanmäentie 6 A 2, 32100 Ypäjä

Asiakasta koskevat tiedot tulevat näytteen mukana paperilähetteellä joko eläimen omistajalta tai lähetteen lähettäjältä. Lähetteessä on eläimen omistajan ja / tai lähetteen lähettäjän nimi, laskutusosoite ja vastausosoite (yl. sähköpostiosoite). Tiedot voidaan vastaanottaa myös puhelimitse tai sähköpostitse tai nettisivujen yhteydenottolomakkeelta. Lähetteet arkistoidaan eläimen nimen tai omistajan nimen mukaan kuukausittain kansioihin, joita säilytetään viisi vuotta. Kansioita säilytetään laboratoriossa, joka on lukittu, kun vastaavaa henkilöä ei ole paikalla.

Yksittäistä lähetettä koskevia henkilötietoja (lähettäjä / omistaja) luovutetaan vain tahoille, jotka lähettäjä on kuhunkin lähetteeseen merkinnyt. Mikäli lähetteessä on puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita, näkevät kaikki tulosten vastaanottajat nämä tiedot.

Laskutusta ja perintää koskevat henkilötiedot (nimi, osoite, verkkolaskuissa y-tunnus, sähköpostiosoite) luovutetaan laskutuksen yhteistyökumppaneille tietoturvallisesti. Laskutusohjelma on Visma Fivaldi, jossa on yritysrekisteri. Rekisteriä käytetään ainoastaan laskutuksessa (myynti: Anne Kyrkkö, ostot: tilitoimisto).

Asiakastietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite) käytetään siis asiakkaan eläimen laboratoriovastausten lähettämiseen sähköpostitse ja näytetarvikkeiden lähettämiseen postitse. Koska laboratoriopalveluja tarjotaan pääasiallisesti jälkikäteen laskutuksella, käytetään asiakkaan tietoja laskun lähettämiseen.

Sähköpostia käyttää Anne Kyrkkö sekä sijaisena toimivat T:mi Marjatta Lehtisaari ja T:mi Sirpa Leppämäki.

Nettisivuilla käytössä SSL-sertifikaatti ja sähköpostiohjelmana Exchange.